13 Mart 2016 Pazar

ÇEKİRDEK İNANÇ TEMİZLİĞİ, DENGE YASASINA UYUMLANMA, HASTALIKLARIN PSİKOLOJİK NEDENLERİNİN KEŞFİ-TEMİZLİĞİ Eğitimde uygulanan tekniklerin kısa açılımları:

ÇEKİRDEK İNANÇ TEMİZLİĞİ

NEDİR? Çocukluktan getirdiğimiz bilinçaltı düzeyde bizi olumsuz etkileyen inançlardır. Yaşadığımız olumsuz deneyimlerin ardından duygularımızın yoğunluğuyla çıkardığımız ‘saplantılı’ sonuçlardır. (Örneğin; ‘Ben değersizim, sevilmiyorum. O halde sevilmek için kendimden çok başkasının isteğine göre davranmalıyım’ sonucu kişinin kendini ikinci plana atma nedenidir) Bu sonuçlar belleğimize ‘yeni bir karar’ olarak kaydolur ve biz fark edip temizlemedikçe bu karara uygun deneyimler yaşarız. Bu kararın olumlusuna dönüştürülmesine (‘Ben değerliyim. Gerektiğinde kendi isteklerimi ön plana almaya hakkım var’) çekirdek inanç temizliği denir.
NİÇİN TEMİZLENMELİDİR? Daha sağlıklı, mutlu, başarılı ve güçlü bir şekilde hayata devam etmek için gereklidir. Aksi takdirde ilişkilerinizde ve sağlığınızda (ruhsal, bedensel, zihinsel, duygusal) anlam veremediğiniz sıkıntılar yaşamanız kaçınılmazdır.
NERELERDE KULLANILIR? Bu temizleme tekniği sağlık, para, iş ve özel hayatla ilgili inanç haline dönüşerek davranışları etkileyecek boyuta ulaşmış, bizi yoran ve üzen tüm olumsuz düşünce kalıplarını kırmakta kullanılır.

NASIL UYGULANIR? Uygulanan teknikle geçmişteki travmatik olaylar taranır. Bu olaylarda kişinin o günkü aklıyla farkında olmadan saplandığı duygu, düşünce ve sonuçlar bilinçaltından bilinçüstüne çıkarılır. Bu sonuçlar çok bireyseldir ve en derindeki inançların doğru tespit edilmesi çalışmanın başarılı tamamlanmasında en önemli etkendir. Bu tespitin ardından çekirdek inancın olumluya dönüştürülmesi için çapa uygulanır. Bu çapa kişinin gelecekteki günlerinde panzehir gibi işlev görür.

KİMLER İÇİN GEREKLİDİR? Bu çalışma herkes için faydalı olmakla birlikte kısır döngülerle, üzüntü ve sıkıntı veren alışkanlık kalıplarıyla yaşayanlar için çok önceliklidir. Çünkü bu kalıpları kırmak ‘hayat amacını’ gerçekleştirmekle eş anlamlıdır.

(Hedef belirleme
Zihin-beden-hayat kalitemiz arasındaki ilişki
Seçimlerimiz ve sorumluluklarımız
Kalıplar yasası ve Kişilik özelliklerimiz
Çekirdek inançların tespiti
Temizleme tekniğinin uygulanışı
Nefes egzersizi ve Meditasyon)

DENGE YASASINA UYUMLANMA

NEDİR? Sorun yaşamamıza neden olan çok abartılı kişilik özelliklerimizi törpülemeye, aynı zamanda çok az kullandığımız özelliklerimizi de beslemeye yarayan bir farkındalık tekniğidir. Denge Yasasına uyumlanma çalışması olarak ta adlandırılır.

NİÇİN GEREKLİDİR? Duygularımızın ve davranışlarımızın orta tonunu bulmak ve eylemlerimizi gerçekleştirirken bilinçli seçimler yapabilmek için gereklidir. Bilinçli seçimler hem kendiniz, hem çevreniz hem de tüm evren için sağlık, mutluluk ve başarı getireceği için önemlidir.

NERELERDE KULLANILIR? Hayatınızın her anında, tüm iş ve özel ilişkilerinizde, iletişimde, sağlıkta, eğitim hayatınızda doğallıkla kullanabileceğiniz bir tekniktir.

NASIL UYGULANIR? Olumu- Olumsuz kişilik özelliklerimizin tespit edilir. Hangi konuda sıkıntı yaşanıyorsa o konuya ilişkin olarak denge yasasına uyumlanma tekniği uygulanır. Böylece değişimin kalıcı olması sağlanır ve davranış seçeneklerimizin çokluğunu görmek mümkün olur.

KİMLER İÇİN GEREKLİDİR? Bu çalışma herkes için faydalı olmakla birlikte olayları ve duyguları uç noktalarda yaşayıp ta eylemlerinde orta yolu bulamayanlar için çok önceliklidir. ‘Ya hep ya hiç’ tarzında yaşadığı için sıkıntı çekenler bu çalışma sonucunda hak ettikleri güzellikleri doğallıkla yaşamaya başlarlar.

(Hedef belirleme
Denge Yasası ve Kişilik özelliklerimiz
Öz ve Ego ilişkisi
Dengemizi bozan dil kalıpları
Denge çalışmasının uygulanışı
Nefes egzersizi ve Meditasyon)

HASTALIKLARIN PSİKOLOJİK NEDENLERİNİN KEŞFİ VE İYİLEŞTİREN BAKIŞ AÇILARININ YERLEŞTİRİLMESİ

Hastalık yoktur, hasta vardır mantığından yola çıkılarak uygulanan teknik sayesinde, hastalığın kişiye özgü sembolik mesajı keşfedilir.İmgeleme ve psikodrama yöntemiyle kişinin ihtiyacı olan bakış açısı güçlendirilir. Amaç, kişinin kendine olan inancını, manevi gücünü hatırlatmak, iyileşme mekanizmasını harekete geçirmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder